Quality product
Menu

Databáze výrobků

QUALITY PRODUCT je evropská databáze, která shromažďuje informace o kvalitních výrobcích spotřebního charakteru, které deklarují a potvrzují svou prvotřídní kvalitu vydaným platným certifikátem. Výrobková (produktová) certifikace je proces, kdy se potvrzuje shodu výrobku s technickými předpisy EU. Tato shoda je podložená náročnými testy ve státních zkušebnách a akreditovaných laboratořích.

Certifikát výrobku uvedený v této databázi vydal nestranný, nezávislý certifikační orgán. Certifikát v této databázi je dohledatelný podle několika atributů. Zákazník či spotřebitel může ověřit kvalitu či platnost certifikátu. Projekt tak přispívá ke kvalitě výrobků a zboží, které jsou uváděny na trh EU. Pomáhá běžným zákazníkům či velkoodběratelům se zorientovat v nabídce výrobků a jejich výrobců.

Na trh je dováženo mnoho nekvalitních výrobků, které mohou být spotřebiteli i nebezpečnými. Existují výrobky, které v současnosti jsou dodávány na trh EU a neodpovídají technickým předpisům ani předepsaným technickým normám, které jsou pro mnohé kategorie výrobků závazné.

Databázi certifikovaných výrobklů naleznete na této stránce. Databáze.

V této databázi naleznete pouze výrobky, které odpovídají platné legislativě EU a jejich kvalitu ověřila nestranná instituce. Značka QUALITY PRODUCT je registrovaná ochranná známka a je hojně používaná renomovanými výrobci. Značka QUALITY PRODUKT na výrobku garantuje nejlepší kvalitu, dohledatelnost výrobce, vlastnosti i parametry výrobku.

Spolupracujeme s dTestem a Slovenskou společností pre kvalitu.

Chci značku QUALITY PRODUCT na svém výrobku…napište nám přes Kontaktní Formulář!