Quality product
Menu

Certifikace výrobků

Výrobce, který se chce prosadit mezi konkurencí na trhu průmyslově vyspělých zemí, musí zajistit pro svoje výrobky nejen patřičnou vysokou úroveň kvality produktu, ale docílit i její prokazatelné a dlouhodobé dodržování.

Certifikace představuje důležitý prostředek pro prezentaci firmy na náročných trzích a je klíčem k úspěšnému exportu nebo importu.

Produkty označené certifikátem vždy garantují potřebnou kvalitu podle příslušných norem a dosahují lepší prodejnost.

Výrobková certifikace je prováděna nezávislým a nestranným certifikačním orgánem, je to proces potvrzení shody vlastností výrobku s požadavky technického předpisu. PROFI CERT

Kromě analýzy rizik, zkoušení v akreditované laboratoři a porovnání vlastností výrobků s požadavky předpisu obvykle obsahuje také dozor nad stabilitou kvality certifikovaného výrobku po dobu platnosti certifikátu. Certifikačním výstupem je vydání certifikátu, který stvrzuje, že výrobek je v souladu s technickými požadavky.

 

Význam certifikátu:

 

Poskytujeme:

 

Spolupracujeme: