Quality product
Menu

Výrobky z plastů

Délka čtení: 1 min., 15 sec.
Výrobky z plastů

Plasty jsou v dnešní době nejvíce používanými materiály pro balení potravin a výrobu nejrůznějšího nádobí a náčiní, které se používá jak v potravinářském průmyslu, tak i v domácnostech. Dle světového odhadu přibližně 70 až 80 % potravin je baleno do nejrůznějších polymerních materiálů.

Plasty jsou organické makromolekulární sloučeniny, k nimž mohou být přidány další látky nebo materiály. Plasty mohou být potenciálním zdrojem uvolňování chemikálií do potravin, i když obvykle nehrozí akutní otravy se smrtelnými důsledky. To je důvod, proč si ne zcela jasně uvědomujeme, skutečný příspěvek plastů k reálné kontaminaci potravin.
Složky plastů nepůsobí tak jako pesticidy nebo jiné vysoce bioaktivní látky a poškození lidského zdraví v důsledku jejich akutní toxicity je nepravděpodobné. Plasty však mohou způsobovat chronické efekty jako výsledek opakovaných požití velkého počtu malých dávek, přičemž žádná z nich sama o sobě neznamená akutní nebezpečí; v dlouhém časovém intervalu však mají kumulativní toxický efekt.
Plasty a výrobky z nich mohou působit jako „zásobárna“ organických (někdy také anorganických) sloučenin, které během své životnosti uvolňují do prostředí, tedy potravin, s nimiž jsou ve styku.