Quality product
Menu

Trend růstu výroby automobilů pokračuje

Délka čtení: 3 min., 31 sec.
Trend růstu výroby automobilů pokračuje

V České republice bylo v prvních pěti měsících vyrobeno 595 580 osobních vozů. To je o téměř čtvrtinu více než ve stejném období loňského roku. Růstovou tendenci potvrdil i měsíc květen, kdy produkce vzrostla o 9 %. Tento trend se projevuje iv segmentu elektrických vozidel, kterých bylo od ledna do května vyrobeno 72 796 a jejich podíl na celkové výrobě přesáhl 12,2 %.

"Oživení trhu a zlepšující se situace v dodavatelských řetězcích se pozitivně odráží i v tuzemské výrobě osobních vozidel. Ta nadále pokračuje v růstovém trendu a svými pětiměsíčními i květnovými údaji atakuje předkrizové hodnoty z roku 2019. Nižší výrobní výsledky v segmentu autobusů a motocyklů, způsobené cyklickým charakterem objednávek a přetrvávajícím nedostatkem posledních let, budeme muset počítat i v průběhu roku 2023. Velmi pozitivní zprávou je naopak navýšení podílu vyrobených elektrických vozidel, které přesahují 12,2 % z celkové produkce. Ačkoli je o tyto vozy zvýšený zájem zejména na západních trzích, je jednoznačné, že elektromobilita pokračuje ve svém růstovém trendu. I z tohoto důvodu vnímáme zachování bezplatného parkování pro elektromobily v Praze jako jeden z klíčových benefitů, který může efektivně podporovat rozvoj čisté mobility i v Česku," říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Osobní automobily

V prvních pěti měsících bylo v České republice vyrobeno 595 580 osobních automobilů, což představuje meziroční nárůst o 23,7 %. Počet vyrobených elektromobilů dosáhl 72 796, čímž podíl elektromobilů na celkové produkci automobilů přesáhl 12,2 %. Z tohoto počtu bylo 52 668 bateriových elektromobilů (BEV) a 20 128 plug-in hybridních vozidel (PHEV).

Největší český výrobce automobilů Škoda Auto vyrobil v prvních pěti měsících ve svých českých závodech 375 981 osobních automobilů (+34,4 %). Elektromobily (BEV a PHEV) představovaly 11 % celkové produkce značky, s počtem 41 654 vyrobených vozidel. Z toho 34 202 byly bateriové elektromobily a 7 452 byla plug-in hybridní vozidla.

V nošovickém závodě automobilky Hyundai bylo za prvních pět měsíců vyrobeno celkem 145 200 vozidel, což představuje meziroční nárůst o 7,7 %. Z celkového počtu vozidel mělo 18 466 čistě elektrický pohon a 12 676 plug-in hybridní pohon. Elektromobily tak tvořily téměř 21,4 % celkové produkce.

I v kolínské Toyotě byly zaznamenány vyšší výrobní hodnoty ve srovnání s minulým rokem. Celkem bylo vyrobeno 74 399 automobilů, což představuje nárůst o 10,9 % oproti lednu až květnu 2022. V absolutním vyjádření to znamená, že v Kolíně bylo za toto období vyrobeno o 7 320 osobních automobilů více. Hybridní vozidla (HEV) tvořila více než 53 % celkové produkce.

Autobusy

V prvních pěti měsících bylo v České republice vyrobeno o 223 autobusů méně než ve stejném období předchozího roku. Celkový počet vyrobených autobusů dosáhl 1 883, což představuje pokles o 10,6 % ve srovnání s minulým rokem.

Ve vysokomýtském závodě IVECO CR bylo vyrobeno 1 756 autobusů, což představuje pokles o 6,6 % oproti loňskému roku. SOR Libchavy vyrobilo v prvních pěti měsících tohoto roku celkem 119 autobusů, což je o 86 vozidel méně (-42 %) než v předchozím roce. Společnost KHMC vyrobila v tomto období 8 minibusů. V segmentu elektrických pohonů bylo vyrobeno celkem 5 bateriových autobusů BEV, a to v libchavském závodě společnosti SOR.

Motocykly

Tradiční výrobce motocyklů JAWA Moto také zaznamenal pokles výroby v prvních pěti měsících, přičemž hlavním důvodem bylo nasycení trhu úspěšným modelem "Pérák" v předchozím roce. V období ledna až května bylo vyrobeno celkem 325 motocyklů (-68,2 %), což představuje o 698 motocyklů méně ve srovnání s loňským rokem.