Quality product
Menu

Jen pět společností je zodpovědných za 24 % plastového odpadu. EU jde s obaly bojovat, má nový zákon

Délka čtení: 4 min., 57 sec.
Jen pět společností je zodpovědných za 24 % plastového odpadu. EU jde s obaly bojovat, má nový zákon

Od roku 2030 by měly být všechny kapsy, krabice a podobné předměty recyklovatelné. Nový zákon také reguluje používání škodlivých látek v obalech. Evropský parlament přijal legislativu, která má zajistit, aby obaly na potraviny byly šetrnější k životnímu prostředí. Znamená to, že se odstraní část plastů, v nichž se v současnosti prodává například ovoce a zelenina, ale změny se dotknou celého trhu s potravinami a jejich zpracováním. Evropská unie chce novým nařízením řešit produkci odpadů z obalů. Od roku 2030 by měly být všechny kapsy, krabice nebo podobné předměty recyklovatelné. Nový zákon také reguluje používání škodlivých látek v obalech, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami - perfluorovaných a polyfluorovaných alkylsulfonátů (PFAS). Tyto látky se často používají při výrobě kartonových a papírových obalů na potraviny, které jsou ohnivzdorné nebo vodotěsné, ale mimo jiné mohou mít negativní vliv na plodnost. Poslankyně Evropského parlamentu Delara Burkhardtová nařízení podporuje a vysvětluje: „Nové limity pro škodlivé chemikálie PFAS v obalech potravin zvýší i ochranu zdraví.“ Burkhardtová je přesvědčena, že nová nařízení zajistí, že odpadkové koše v domácnostech se již nebudou tak rychle plnit.

Plasty budou minulostí


V informacích Evropského parlamentu se zmiňují velké obaly, které obsahují více vzduchu než výrobku, plastové sáčky na kečup a malé dávkovače šamponu. Lehké ovoce a zelenina o hmotnosti menší než 1,5 kg se v budoucnu také nebudou moci prodávat v jednorázových plastových obalech.

Obalový odpad má být do roku 2040 snížen o 15 % ve srovnání s rokem 2018. K dosažení tohoto cíle plánuje EU přejít ve větší míře na opakovaně použitelné obaly a zavést zálohové systémy na jednorázové plastové láhve a hliníkové plechovky. Připomeňme, že na Slovensku máme zálohový systém na většinu plastových lahví a plechovek zavedený od ledna 2022.

V předpisech EU o obalech jsou však stanoveny určité výjimky. Například dřevěné misky na camembert mohou zůstat zachovány, stejně jako papírové sáčky na sůl nebo pepř. „Všechny tyto zákazy při jednáních s Radou ministrů se nám podařilo omezit na plasty,“ říká německý poslanec Evropského parlamentu Peter Liese. Podle něj neexistuje povinnost používat opakovaně použitelné obaly v zásilkovém obchodě, pokud se používají udržitelné materiály s vysokou mírou recyklace.

Nové nařízení nahrazuje téměř 30 let starou směrnici a postupně vstoupí v platnost od roku 2025. Dříve jej však musí přijmout členské státy.

Jen pět firem = téměř čtvrtina znečištění plasty


V kontextu nové legislativy EU vyznívá zajímavě i druhá zpráva týkající se odpadu. Nedávná studie vědců, která byla publikována na webu Science, totiž odhalila, že téměř 25 % celosvětového znečištění plasty lze připsat jen pěti velkým společnostem. Jejich výrobky bohužel denně používají mnozí z nás.

Tým mezinárodních výzkumníků analyzoval téměř 1,87 milionu kusů environmentálního plastového odpadu shromážděného v letech 2018 až 2022. Výsledky ukázaly, že více než polovinu tohoto odpadu nelze přiřadit ke konkrétnímu výrobci. Avšak 24 % znečištění lze připsat pěti společnostem.

Děsivé výsledky studie


Na společnosti Coca Cola a PepsiCo, dvě hlavní společnosti vyrábějící nealkoholické nápoje, připadá 11 %, respektive 5 % znečištění. Dalšími na nechvalném seznamu jsou mezinárodní potravinářské a nápojové giganty Nestlé a Danone, jakož i Altria, jeden z největších světových výrobců tabáku.

Výzkumníci poukazují na to, že větší odpovědnost podniků je klíčem k řešení rostoucího problému znečištění plasty. Poukazují také na to, že pozitivní opatření ze strany několika velkých nadnárodních korporací mohou přinést výrazný rozdíl.

Ukončení používání jednorázových plastových výrobků a plastových výrobků s krátkou životností ze strany velkých odpadních společností by výrazně snížilo globální znečištění plasty.

Z údajů vyplývá, že více než polovina zaznamenaného plastového odpadu pochází pouze od 56 společností. Obecně platí, že čím více plastů společnost vyrobila, tím více odpadu vyprodukovala.

Výzkumníci navrhují, aby společnosti vyrábějící potraviny a nápoje, které jsou obzvláště závislé na plastech na jedno použití, vyvinuly větší úsilí na snížení plastového odpadu. Autoři studie poukazují na to, že ke snížení spotřeby plastů, zlepšení systémů nakládání s odpadem, změně designu výrobků a zvýšení jejich recyklovatelnosti lze podniknout několik kroků.

V případě obrovského množství neoznačeného plastu, který není spojen s konkrétními společnostmi, výzkumníci vyzývají k zavedení mezinárodních norem a společných databází k jeho efektivnějšímu sledování. Mezitím hledají způsoby, jak vyrábět plasty, které jsou lépe biologicky rozložitelné a nekončí v životním prostředí. To je mimořádně důležité, zejména proto, že výroba plastů se za poslední dvě desetiletí zdvojnásobila.